Oppdatering som følge av lover og forskrifter: Invescos fremgangsmåte for utførelse av amerikansk presidentordre (Executive Order - EO) 13959

Presidentordre 13959 – militærbedrifter i kommunistisk Kina

Invescos politikk går ut på å følge alle gjeldende sanksjoner fullt ut, inkludert men ikke begrenset til sanksjoner vedtatt av det amerikanske finansdepartementets avdeling for utenlandske aktiva ("OFAC" - Office of Foreign Assets Control), FN og EU.  Vi har notert oss presidentordre 13595 ("EO 13959") om militærbedrifter i det kommunistiske Kina ("CCMC-er") og tilhørende veiledning fra OFAC i form av Vanlige spørsmål, samt verbal veiledning til bransjens handelsforeninger.

Vår politikk er å følge EO 13959 og OFACs veiledning, særlig når det gjelder restriksjoner på handel med verdipapirer som presidentordren forbyr og som trådte i kraft 11. januar 2021, med den tilknyttede salgsperioden.

For amerikanskregistrerte fond og porteføljer og andre sammenslåtte amerikanske produkter går Invescos politikk ut på å forby kjøp av verdipapirer i enhetene som opprinnelig er oppført på listen fra EO 13959 med virkning fra 11. januar 2021 (med verdipapirer i enheter som er gjenstand for senere sanksjoner fra og etter en eventuell fremtidig dato for CCMC-verdipapirer som senere angis av OFAC).

Vi anvender en lignende fremgangsmåte for fond og porteføljer utenfor USA som anses å ha tilstrekkelig forbindelse til USA (f.eks. aksjonærer som er identifisert som amerikanske borgere).

Vår fremgangsmåte for samsvar med EO 13959 omfatter vår plan om å selge disse beholdningene innen salgsfristen 11. november 2021 (eller annen fremtidig dato fastsatt av OFAC).